Inputan Maksimum

Ressa Cahyani · Jun 2, 2011
mas ellyx, minta bantuannya lagi
gini, aku punya dua variabel, misal $var1 dan $var2, setiap variabel tersebut mempunyai isi berupa angka yang akan diinputkan user (dinamis). Lalu dari kedua inputan tersebut dicari nilai yang maksimum.
jika $var1 yang maksimum maka $pvar1=$var1+$var2, $pvar2=0
jika $var2 yang maksimum maka $pvar2=$var1+$var2, $pvar1=0
Silahkan login untuk menjawab!
0
Loading...
Ellyx Christian · Jun 2, 2011 · 0 Suka · 0 Tidak Suka
$var1 = 1;
$var2 = 2;
$pvar1 = 0;
$pvar2 = 0;
if(max($var1,$var2) == $var1){
	$pvar1 = $var1 + $var2;
}else{
	$pvar2 = $var1 + $var2;
}
0
Loading...
Ressa Cahyani · Jun 2, 2011 · 0 Suka · 0 Tidak Suka
ada tambahannya mas, jika $var1=$var2 , maka $pvar1=0 dan $pvar2=0
0
Loading...
Ellyx Christian · Jun 2, 2011 · 0 Suka · 0 Tidak Suka
$var1 = 1;
$var2 = 2;
$pvar1 = 0;
$pvar2 = 0;
if($var1 != $var2){
	if(max($var1,$var2) == $var1){
		$pvar1 = $var1 + $var2;
	}else{
		$pvar2 = $var1 + $var2;
	}
}
0
Loading...
Ressa Cahyani · Jun 3, 2011 · 0 Suka · 0 Tidak Suka
thx mas ellyx :D